Ungdom utan gränser

De ungdomar som saknar medspelare från den egna föreningen för att delta i Boule-SM anmäls individuellt och lottas i den mån det finns deltagare samman i lag. I första hand lottas lagen med spelare ur samma ungdomsklass men när det inte är möjligt med spelare i närliggande åldersklass.

Klasser
Dubbel
Mixed dubbel
Trippel
Mixed trippel (spelas endast i junior men alla kan anmäla sig, anmälda juniorer prioriteras vid laglottning)

Deltagaravgift
30 kronor per spelare och klass.
Betalas efter att lottningen av ungdom utan gränser är gjord och antalet starter bekräftade. Deltagaravgiften faktureras föreningen efter att anmälningstiden har gått ut tillsammans med de ordinarie startavgifterna.

Anmälan 2018

Anmälan ska vara förbundet tillhanda senast 15 juni.

  • Miniorklassen har utgått.