Deltagare

Öppen
(12/12)
Dam
(9/12)
Junior
(8/12)
Direktkval 1 - Jessica Johansson (CPC) Lucas Rudin (SÖR)
Direktkval 2 Lucas Rudin (SÖR) Berit Sjöberg (KIF) Hugo Åkesson (CPC)
Direktkval 3 Rickard Nilsson (CPC) Lotta Larsson (SÖR) Sebastian Kallionpää (SCP)
Direktkval 4 Sten Alstander (TCP) - -
Sydsvenska Caspian Weidmar Birgitta Nordfors Mohammed Faruk Almohamed
Halland Patrik Pfeiffer - -
Göteborg Edis Dautovic Cecilia Holm -
Wästgöra-Dahl Edvard Eriksson - -
Östsvenska Stephan Zaklada - -
Stockholm Andreas Petersson Annelie Westin -
Svealand Fride Olsén - Fride Olsén
Norra Linus Larsson - Linus Larsson
FK uttagning Anders Csapo Jessica Karlsson
Nina Roth
Helene Palovaara Di Tella
Caspian Weidmar
Vincent Weidmar

Spelare i kursivstil har inte återkopplad om deltagande.
Senast uppdaterad: 2018-06-08 19:16