Station 1Station 2Station 3Station 4Station 5
Ensamt klotKlot bakom lilleKlot mellan två klotKlot bakom annat klotLillen
6789T6789T6789T6789T6789TTOTALT
JUNIOR
Skytt nr 1
Skytt nr 2
Skytt nr 3
Skytt nr 4
Skytt nr 5
Skytt nr 6
Skytt nr 7
Skytt nr 8
Skytt nr 9
Skytt nr 10
Skytt nr 11
Skytt nr 12
DAM
Skytt nr 1
Skytt nr 2
Skytt nr 3
Skytt nr 4
Skytt nr 5
Skytt nr 6
Skytt nr 7
Skytt nr 8
Skytt nr 9
Skytt nr 10
Skytt nr 11
Skytt nr 12
ÖPPEN
Skytt nr 1
Skytt nr 2
Skytt nr 3
Skytt nr 4
Skytt nr 5
Skytt nr 6
Skytt nr 7
Skytt nr 8
Skytt nr 9
Skytt nr 10
Skytt nr 11
Skytt nr 12
De fyra främsta skyttarna går vidare till kvartsfinal.