Efteranmälan

Efteranmälningar till Boule-SM kan göras men de kommer inte vara med i seedningen.

Efteranmälningar fram till lottningen
En anmälan måste göras via forumläret till höger. Ett mejl kommer att skicka till den ansökandes mejladress om efteranmälan är godkänd eller ej. Godkända efteranmälningar faktureras föreningen och ska betalas snarast, dock senast 13 juli.

Efteranmälningar efter lottningen till och med 10 juli
Efter lottningen kommer endast efteranmälningar godkännas vid vakanta platser. Ett mejl kommer att skicka till den ansökandes mejladress om efteranmälan är godkänd eller ej. Efteranmälningarna kommer att faktureras respektive förening via mejl och ska vara Svenska Bouleförbundet tillhanda senast 13 juli.

Efteranmälningar efter 10 juli
Eventuella efteranmälningar efter 10 juli kan endast göras på plats i Karlstad. Dessa görs vid sekretariatet, startavgiften betalas då via Swish eller faktura till föreningen.

Klasser och avgifter
Efteranmälan, 60 kr Yngre junior och Junior
Efteranmälan, 250 kr Öppen, Dam, V55 och V65
Efteranmälan, 125 kr Stor spelare  • Härmed konfirmerar jag att de uppgifter jag har uppgett är korrekta och ansvarig förening har godkänt anmälan samt att de är införstådda med att det kommer skickas en faktura på avgiften som ska vara betald senast 13 juli.

    Jag godkänner att mina uppgifter används så som krävs för att SM-anmälan ska godkännas.
  • Meddelande angående anmälan skickas till: