Efteranmälan

Efteranmälningar till och med 10 juli
Efteranmälningar kommer endast godkännas vid vakanta platser. Ett mejl kommer att skicka till den ansökandes mejladress om efteranmälan är godkänd eller ej. Efteranmälningarna kommer att faktureras respektive förening via mejl och ska vara Svenska Bouleförbundet tillhanda senast 13 juli.

Efteranmälningar efter 10 juli
Eventuella efteranmälningar efter 10 juli kan endast göras på plats i Linköping. Dessa görs vid sekretariatet, startavgiften betalas då via
Swish-nummer: 123 042 85 99.

Klasser och avgifter
Efteranmälan, 60 kr Yngre junior och Junior
Efteranmälan, 300 kr Öppen, Dam, V55 och V65
Efteranmälan, 150 kr Stor spelare

Anmälan 2019  • Härmed konfirmerar jag att de uppgifter jag har uppgett är korrekta och ansvarig förening har godkänt anmälan samt att de är införstådda med att det kommer skickas en faktura på avgiften som ska vara betald senast 13 juli.

    Jag godkänner att mina uppgifter används så som krävs för att SM-anmälan ska godkännas.
  • Meddelande angående anmälan skickas till: