Deltagarinformation

Samlad information finns i här.

Boende
SBF bekostar boende för deltagarna 3-4 juli, del i dubbelrum. Deltagarna kan lägga till hotellnätter på egen bekostnad (495 kr/enkelrum, 1095 kr/dubblerum) samt enkelrum 3-4 juli (450 kr tillägg).
 

Deltagarguide:

Kvalificering till Skytte-SM sker i distriktens regi som utannonserad kvaltävling till Skytte-SM eller som en del av Skytte-DM. Spelare som önskar delta i kvalet till Skytte-SM ska göra detta vid kvaltävling som arrangeras av det distrikt som vederbörandes klubb tillhör. Kvalificeringen till Skytte-SM sker i den inledande kvalomgången i Skytte-DM eller i särskilt upprättat kval till Skytte-SM. Eventuellt slutspel om DM-titeln ingår ej i kvaldelen till SkytteSM, det vill säga varje skytt har endast ett försök att nå Skytte-SM. Den skytt som har skjutit högst poängserie i kvalet går vidare till SM under förutsättning att minst 17 poäng erhållits. För juniorklassen gäller inte denna poänggräns.
 
För genomförandet av skyttemomentet se § 4 utförande. Varje distrikt har rätt att anmäla och skicka en skytt per klass till SM. Därutöver är förra årets fyra semifinalskyttarna i respektive klass automatiskt kvalificerade till SM under förutsättning att de inte har bytt klass.
 
Det är endast tillåtet att försöka kvala in till Skytte-SM i en klass. Juniorerna undantagna som får delta i ytterligare en klass förutom juniorklassen.
Ur Tävlingsbestämmelser – Svenska Mästerskapen
 
Komplettering till tävlingsbestämmelserna om kval till SM: uppdras till Jr Förbundskapten samt Sr Förbundskapten att nominera skyttar till vakanta platser för att fylla 12 grundspelsplatser.