AntiDoping

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

Under Boule-SM kommer det att genomföras slumpvisa alkoholkontroller och spelare som visar positiva resultat kommer att avvisas från spelplatsen.
SBF följer RFs policy om alkohol, narkotika, doping och tobak, läs mer här.

RF kan också genomföra oanmälda kontroller för en större dopingkontroll. 

Mer information om t ex hur en dopingkontroll går till samt vilka preparat som är dopingklassade finns på RFs hemsida.