Information Boule-sm 2024

Här kommer nyttig information, som kommer uppdateras allt eftersom.

Klubbpåsar:

Banor: Alla banor kommer ligga i eller i närheten av Stadsparken.

Sekretariat: Kommer ligga inne i badet, som ligger i Stadsparken.

Parkering: 

Ungdomarna: 

Mätdomare: 

Övrigt: