boule-sm 2020 - inställt

SM-kommittén och Förbundsstyrelsen hade hoppats i det längsta på att kunna gå ut med ett positivt besked under vecka 23 avseende SM.
 
Utifrån de senaste beskeden från regeringen, FHM och RF så är osäkerhetsfaktorerna alldeles för stora och restriktioner som ligger gör det omöjligt för SBF att arrangera SM.  
 
”SBF känner att nu kan vi inte vänta längre så det är med stor besvikelse som vi tyvärr måste meddela att SM 2020 ställs in.” Anders Wiiand, GS
 
SM-stad 2021 kommer senare under sommaren att presenteras. SM 2022 har erbjudits till Jönköping att arrangera.
 
För frågor kontakta:
 
Anders Wiiand, GS
anders.wiiand@svenskboule.se
 
SM-kommittén
SMKommitten@svenskboule.se