Mätdomare

Ett arrangemang blir inte något arrangemang utan funktionärer! Funktionärerna har en viktig roll i att upplevelsen för deltagare och åskådare blir så bra som möjligt.

Mätdomare

Som mätdomare hjälper du till att mäta under en eller flera dagar vid SM. 
Du behöver inte var utbildad domare men du ska vara stadig på hand och 
kunna hantera mätningar med flärp.
Ersättning som utgår: 500 kr/dag.
 
Ytterligare information kommer att sändas ut senast 1 veckor för SM-start.

Anmälan