Landslagstruppen bygger för framtiden

Att bygga ett Landslag med unika byggstenar

Det handlar om att utveckla RELATIONER, skapa FÖRTROENDE i gruppen, skapa KUNSKAP runt idrotten, använda kunskapen för att LEVERERA VÄRDE och helt avgörande, att gemensamt STYRA FRAMTIDEN i en gynnsam riktning.

Viktiga byggstenar för att skapa ett framgångsrikt landslag med bra verksamhet är en tydlig målsättning för landslaget. Jag vill att vi var och en tänker igenom vilka motiv vi har som gör att vi siktar mot att vara en del av landslagstruppen?

De spelare som skapar sig en plats inom landslagets verksamhet förväntas göra en insats i den omfattning som krävs för att nå resultat över tid.
Vilka kort- långsiktiga mål har vi var och en med vår satsning? Vilka personliga mål har vi med boulen det närmsta året men också på några års sikt?
Långsiktighet och tålamod är ledord i arbetet med landslaget, där uttagning baseras på prestationer, men där man även värderar utvecklingspotential, attityd och inställning till träning samt övriga delar som ingår i en elitsatsning.

De spelare som har en målsättning att kvalificera sig in i landslagstruppen bör ha en handlingsplan för de mål man strävar efter och aktivitetsplan för att nå de personliga målen.
Det är väldigt viktigt att var och en tar ansvar för sin satsning och att landslaget är en förlängd arm till fortsatt utveckling, en bra dialog mellan spelare och förbundskapten är nödvändigt då avstånden skapar små barriärer som måste hanteras där ANSVAR är ett nyckelord, men var och en har sin handlingsplan och delger den med förbundskaptenen.

Landslagstruppen är inte heller enda vägen till landslaget, om någon utanför landslagstruppen gör ett bra jobb och presterar kommer den spelaren ha lika stora chanser att ta plats vid landslagsuppdrag, liksom de spelare som ingår i landslagstruppen.

Jag vill väldigt gärna ta del av Era tankar inför närmsta åren gällande Er satsning inom boulen, svara på frågorna nedan och sänd dem via mail till mig, dessa uppgifter kommer vara en del av vår framtida dialog oavsett om du kvalificerar dig i ett tidigt stadie till truppen eller om uttagningen kommer framledes som ett resultat av din satsning.

Delvis kommer vi träna, men framförallt vill jag ha en inledande dialog med Er alla och utvärdera era satsningar inför landslagsuppbyggandet, som en del av underlagen inför de första uttagningarna.


Vilka motiv gör att du har som mål att kvalificera dig till landslagstruppen?

Vad har du för kortsiktiga mål med boulen under året? (Aktiviteter, tävlingar, träningsmöjligheter)

Vad har du för mål med boulen på tre års sikt?

Vad är dina styrkor utöver spelet? (ledarskap, erfarenhet, glädje mm)

Hur viktigt är det att spela med samma medspelare över tid för dig? (anpassningsbar, utmaning)

Vilka är dina tre främsta egenskaper som spelare inom boulen?

Vilka tycker du är dina tre främsta utvecklingsområden som spelare? (taktik, mentalt, teknik)

Vilken position föredrar du i dubbel respektive trippel?

Personliga tankar som du vill dela med dig av.

Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med Er alla göra något riktigt bra av detta och ska verkligen försöka bidra med mina små pusselbitar för att skapa engagemang och driv i vår gemensamma målsättning, men det är Ni som sitter på de viktiga pusselbitarna för att detta ska lyckas. Tveka aldrig att ta kontakt.

Vänliga hälsningar

Emil Nilsson
Förbundskapten