Deltagare

Öppen
(12/12)
Dam
(12/12)
Junior
(10/12)
Direktkval 1 - Jessica Johansson (CPC) Lucas Rudin (SÖR)
Direktkval 2 Lucas Rudin (SÖR) Berit Sjöberg (KIF) Hugo Åkesson (CPC)
Direktkval 3 Rickard Nilsson (CPC) Lotta Larsson (SÖR) Sebastian Kallionpää (SCP)
Direktkval 4 Sten Alstander (TCP) - -
Sydsvenska Caspian Weidmar Birgitta Nordfors Mohammed Faruk Almohamed
Halland Patrik Pfeiffer - -
Göteborg Edis Dautovic Cecilia Holm -
Wästgöra-Dahl Edvard Eriksson - -
Östsvenska Stephan Zaklada - -
Stockholm Andreas Petersson Annelie Westin -
Svealand Fride Olsén - Fride Olsén
Norra Linus Larsson - Linus Larsson
FK uttagning Anders Csapo Jessica Karlsson
Nina Roth
Helene Palovaara Di Tella
Ulrika Alstander
Linnéa von Eggers Patron
Birgitta Thorell
Adam Rudin
Emmeli Rudin
Caspian Weidmar
Vincent Weidmar

Spelare i kursivstil har inte återkopplad om deltagande.
Senast uppdaterad: 2018-06-08 19:16