2022 - linköping

Startlistor och resultat, Juniorklass.

Tisdagen den 28 juni

16:00 Kevin Persson LEJ 3 poäng
Station 1: 0-0-3-0 Station 2: 0-0-0-0 Station 3: 0-0-0-0 Station 4: 0-0-0-0  Station 5: 0-0-0-0

16:30 Vincent Weidmar SÖR 10 poäng
Station 1: 1-0-0-5 Station 2: 0-0-0-1 Station 3: 0-0-0-3 Station 4: 0-0-0-0  Station 5: 0-0-0-0

17:00 Olle Eriksson SÖR 12 poäng
Station 1: 0-0-0-3 Station 2: 0-0-0-0 Station 3: 1-0-0-0 Station 4: 3-0-0-0  Station 5: 0-5-0-0

17:30 Adam Rudin SÖR 23 poäng
Station 1: 5-5-0-0 Station 2: 0-0-0-0 Station 3: 1-3-0-0 Station 4: 0-3-1-0  Station 5: 0-0-5-0

18:00 Oliver Thorell TRX 14 poäng
Station 1: 0-0-5-0 Station 2: 0-0-0-0 Station 3: 0-0-0-0 Station 4: 3-3-0-0  Station 5: 0-3-0-0

18:30 Andreas Roolf LAN 17 poäng
Station 1: 5-3-0-0 Station 2: 3-0-0-0 Station 3: 0-0-0-3 Station 4: 3-0-0-0  Station 5: 0-0-0-0

19:00 Elias Roolf LAN  11 poäng
Station 1: 0-3-3-0 Station 2: 0-0-0-0 Station 3: 0-0-0-0 Station 4: 0-0-0-0  Station 5: 0-0-5-0

19:30 Anton Arneback SÖR 13 poäng
Station 1: 0-5-3-0 Station 2: 0-0-0-0 Station 3: 0-0-0-5 Station 4: 0-0-0-0  Station 5: 0-0-0-0

Onsdagen den 29 juni

Semifinaler 09:00
Adam Rudin 12-13 Anton Arneback
Andreas Roolf 9-11 Oliver Thorell

Final ca 10:00
Anton Arneback 20-24 Oliver Thorell

Domare

Thomas Trobäck
Rasmus Kling
Johan Nilsson
Anders Holmberg

Tävlingsjury